Hakkımızda admin Eylül 6, 2023

Senin için; buradayız...

HİKAYEMİZ
KABARTMA 2
1
Ekonomik ve Sosyal

Akademik ve Bilimsel çalışmalar yapan Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerini nakdî ve aynî açıdan desteklemek.

2
Akademik ve Bilimsel

Bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak, yaptırmak, yapılmakta olan araştırma ve yayınlara katkıda bulunmak ve bu amaçla bilimsel araştırma merkezleri oluşturmak.

3
İlmi ve Fikri

Her kademede eğitim gören öğrencilerin fikri, bilgi, sosyal, kültürel, akademik ve bilimsel gelişimlerini sağlamak için faaliyetlerde bulunmak

Bilimsel Etütler Vakfı

     Vakfımız; ülkemiz gençlerinin insani değerlerini zenginleştirerek, ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalara öncülük edebilecek nesiller yetiştirilmesi gayesinde kurulmuş bir vakıftır. Bilimsel çalışmalardan ödün vermeyecek, toplumsal ortak iyinin inşası için inisiyatif alacak kadroların yetiştirilmesine öncülük etme, beşeri ve yaşam bilimleri alanlarında hem teorik hem de pratik çalışmalar yapma, bu konularda araştırma yapan; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine eğitim desteği sağlama gayretindedir. Bilimsel Etütler Vakfı gençlerin; ilmî, fikrî ve akademik alanlarda kendilerini yetiştirebilmeleri için mümbit bir zemin oluşturma şiarıyla hareket etmektedir. Bilginin toplum ve dünya ekosistemi üzerindeki dönüştürücü etkisine önem vererek, bilgi temelli uluslararası bilim standartlarına uygun ve partizan kaygılardan uzak bir şekilde, farklı görüşleri bir araya getirerek ortak aklın inşasına katkıda bulunma hedefindedir. Düşünen, üreten ve hayata geçirmeye azimli, insana ve dünya ekosistemine faydalı; nitelikli, açık fikirli, vizyoner ve ahlak temelli bir neslin inşasına katkıda bulunma düsturuyla faaliyetlerine devam etmektedir.

Mütevelli Heyeti
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu