Başkan’dan Mesaj admin Eylül 6, 2023
Başkan'dan Mesaj

 

Merhaba

 

Düşünen, üreten ve hayata geçiren bir gençlik şiarı çerçevesinde oluşturmaya gayret ettiğimiz ekosistem ile; erdemli, donanımlı ve nitelikli bir neslin yetişmesine ve yetiştirilmesine gayret etmekteyiz. Toplumumuzun ihtiyaçları ekseninden hareketle ilgili çalışma ve projeler üretmekteyiz. Bilimsel Etütler Vakfı ülkemiz gençliğinin; fikren, bedenen ve kültürel yönden sağlıklı kadim medeniyet şuuruna sahip olması, topluma ve insanlığa değer katarak ve tüm insanlığa fayda sunabilecek çok yönlü ilim, fikir, sanat ve bilim insanları yetiştirmek için faaliyete geçtiği günden bugüne kadar çalışmalar gerçekleştirmeye gayret etmektedir. Vakfımız; ülkemiz kültürel dinamiklerinden hareketle dünyanın ulaştığı ilmî ve teknik seviyeyi tüm gerçekliğiyle idrak eden ve geleceğe kendini hazırlayan gençleri yetiştirmeyi ana hedef olarak belirlemiştir.

Nüfus popülaritesi açısından dinamik bir yapıya sahip olan ülkemizde gençlerimizin toplumda üstlenecekleri görevler konusunda bilinçlendirmek ve insanlığa faydalı olma noktasında ihtiyaç duyacakları donanıma sahip kılmak için her türlü desteği temin etmek üzere gerekli teşebbüslerde bulunmaktayız.

Bilimsel Etütler Vakfı, imkân ve mekân ikileminde ziyade insan odaklı, toplumsal “ortak iyi”nin tesis edilmesine büyük özveri ve kararlılıkla gayret etmektedir. Bilginin değiştirici ve dönüştürücü etkisine inanıyor ve ürettiğimiz beşerî ve sosyal politikaların toplumumuzda ki dönüştürücü katkısından ötürü heyecan duyarak azim ve kararlılıkla mücadelemize devam etmekteyiz. Bu perspektifle ülkemiz gençlerinin; özgüven sahibi, önyargısız, açık fikirli, eleştirel düşünceyi işleyebilen, sorumluluk alabilen, hoşgörülü, hayata, insana ve hukuka saygılı olarak medeniyet şiarıyla hareket eden bireyler olarak yetişmeleri için onlara tecrübe alanları açmaya gayret ediyoruz.

Bu amaç ve hedefler doğrultusunda çalışmalarına devam eden vakfımız, başta ülkemiz gençlerine hitaben “Senin için; buradayız…” anlayışıyla hareket etmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle hoş görüş ve temennilerimi sunuyorum.

H. Faruk ORAL | Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı