Anasayfa admin Şubat 6, 2020

İnsan Odaklı
Kuşatıcı Medeniyet
Ortak Payda

Yeni

Bir Bakış
BEV BİLİMSEL ETÜTLER VAKFI

Yeni

Bir Heyecan
Düşünen, üreten ve hayata geçirmeye azimli, insana ve dünya ekosistemine faydalı bir nesil.
Bilimsel Etütler Vakfı

Gençlerin; ilmî, fikrî ve akademik alanlarda kendilerini yetiştirebilmeleri için mümbit bir zemin oluşturma şiarıyla hareket etmektedir.

Bilimsel Etütler Vakfı

Gençlerin; nitelikli, açık fikirli, vizyoner ve ahlak temelli bir neslin inşasına katkıda bulunma düsturuyla faaliyetlerine devam etmektedir.

Bilimsel Etütler Vakfı
Temel Faaliyet Alanları
1
Ekonomik ve Sosyal

Akademik ve Bilimsel çalışmalar yapan Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerini nakdî ve aynî açıdan desteklemek.

2
Akademik ve Bilimsel

Bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak, yaptırmak, yapılmakta olan araştırma ve yayınlara katkıda bulunmak ve bu amaçla bilimsel araştırma merkezleri oluşturmak.

3
İlmi ve Fikri

Her kademede eğitim gören öğrencilerin fikri, bilgi, sosyal, kültürel, akademik ve bilimsel gelişimlerini sağlamak için faaliyetlerde bulunmak

 

Düşünen, üreten ve hayata geçiren bir genç misin?

Bizimle İletişime Geç!